Familjefrid Kronoberg

Du som bor i Alvesta kommun kan även dig till Familjefrid Kronoberg. Det är en verksamhet som arbetar med att förhindra våld i relationer där förövare och offer står varandra nära.

Familjefrid Kronoberg finns till för dig som är från fyra år och uppåt. Hos Familjefrid Kronoberg  får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld i nära relationer

Personalen på Familjefrid Kronoberg kan erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet. De för inga journaler och de har tystnadsplikt. Det kostar inget att komma till Familjefrid. Om personalen känner oro för ett barn är de skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.

Familjefrid Kronoberg finns i Växjö men har du inte möjlighet att komma till dem, kommer de till en plats nära dig i Kronoberg.

Om du själv är utsatt eller om du vill veta var du kan få stöd så finns mer information här: 
Mer om Famljefrid Kronoberg