Familjecentrum

Familjecentrum i Alvesta är en samverkan mellan Alvesta kommun och Region Kronoberg. På Familjecentrum finns barnhälsovården (BVC), utbildningsförvaltningen socialtjänst och tandvården representerade. Tillsammans vill vi vara ett stöd för hela familjen under de viktiga småbarnsåren.

Vi erbjuder hembesök till alla som är inskrivna på Familjecentrum som får sitt första barn eller sitt första barn i Sverige. Hembesöket görs gemensamt av BVC-sjuksköterska och socialrådgivare, då vi vet att man ofta har många frågor som förstagångsförälder eller som ny förälder i Sverige. Vi erbjuder även alla hembesök vid 8-månaders ålder.

Barnhälsovården

På BVC i Alvesta arbetar sjuksköterskor och läkare och du kan vända dig till oss med frågor om ditt barns hälsa och utveckling fram tills barnet börjar förskoleklass. Barnhälsovården arbetar enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer.

Utbildningsförvaltningen

På familjecentrum arbetar en pedagog. Pedagogens roll är att främja samspelet mellan barn och föräldrar ur ett pedagogiskt lärande perspektiv i en tillåtande och trygg miljö. Vår pedagog finns i anslutning till väntrummet och hennes dörr står alltid öppen för er.

Socialtjänst

På familjecentrum arbetar två familjerådgivare med föräldrastöd och rådgivning i relationerna inom familjen. Vi erbjuder föräldrastöd både individuellt och i grupp.

Föräldraskapet är en av livets största och viktigaste utmaningar och kan i perioder upplevas svårt. Det är lätt att känna sig fel och otillräcklig. Varje utvecklingsfas ställer oss inför nya utmaningar. Ibland kan man behöva 

Individuellt stöd 

För individuellt stöd kan antingen den ena eller båda föräldrarna komma för att exempelvis:

 • få råd och stöd i föräldraskapet.
 • få nya strategier att hantera olika situationer som uppstår mellan dig och ditt barn.
 • prata om mönster och samspel inom familjen.
 • få hjälp med att ansöka om förskola eller med andra praktiska frågor.

Föräldrastöd i grupp

Vi erbjuder också föräldrarstödsgrupper i COS (Trygghetscirkeln).

 • Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram för alla som ska bli föräldrar eller som är förälder till barn mellan 0-12 år.
 • Trygghetscirkeln stärker relationen till ditt barn genom att du som förälder få mer kunskap och förståelse för ditt barns utveckling och vad som behövs av dig som förälder i olika situationen.
 • Konflikter mellan dig och ditt barn kan undvikas eller minska, genom att du som förälder bli mer medveten om ditt barns behov och får större förståelse för dig själv och dina reaktioner.

Grupper i Trygghetscirkeln startar kontinuerligt och vi träffas vid 8 tillfällen. 

Om Trygghetscirkeln låter intressant kan du göra en intresseanmälan via vår E-tjänst.

E-tjänst Intresseanmälan Trygghetscirkeln

När du har skickat in en intresseanmälan hör vi av oss till dig. 

Bra att veta

 • Vi för inga jouornaler och registrerar inte ditt besök
 • Vi har tystnadsplikt 
 • Du kan vara anonym 
 • All kontakt med oss är gratis 
 • Vi har anmälningsstyldighet om vi misstänker att ett barn far illa

Folktandvården

Folktandvården kommer till Familjecentrum och erbjuder besök hos tandsköterska för munhälsokontroll när barnet är 1 år och 2 år.