Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot barn eller unga i ditt hem. Vanligtvis tar du emot barnet en eller två helger i månaden.

En kontaktfamilj ger stöd och avlastning till föräldrar och barn som av olika skäl behöver ett utvidgat socialt nätverk. Föräldrarna behöver avlastning och barnen behöver miljöombyte och stimulans. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje.

Vem kan bli kontaktfamilj?

En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att familjen och barnet passar ihop och kan trivas med varandra. Kontaktfamiljen ska ha känslomässigt utrymme och plats att ta emot ett barn i sitt hem. De ska även ha en trygg och stabil livssituation.

Ersättning för omkostnader

Som tack för ditt engagemang får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för sin insats och bestäms utifrån uppdragets karaktär och omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg. Du får också stöd och handledning vid behov.

Mer information om uppdraget som kontaktfamilj

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se 

Anmäl intresse

Vill du anmäla intresse eller ställa frågor. Kontakta oss via vårt kontaktcenter så hör vi av oss.

Efter anmält intresse

Efter anmält intresse bokas ett personligt möte där du får mer information om vad ett uppdrag innebär. Socialsekreteraren gör sedan en utredning som innehåller intervju, registerutdrag samt referenstagning. Vid kontaktfamiljsutredning ingår även ett hembesök.