Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

De allra flesta barn växer upp under trygga förhållanden. Men det finns barn och unga där verkligheten ser annorlunda ut. Vi söker trygga och stabila vuxna som vill hjälpa dessa barn. Du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

Gör en intresseanmälan! 

E-tjänst: Intresseanmälan för att bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

I intresseanmälan fyller du i dina kontaktuppgifter samt vilken insats du är intresserad av, sedan kontaktar vi dig för att ge mer information.  

 

Bli kontaktperson 

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Läs mer om insatsen som kontaktperson.

 

Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem några dagar i månaden för att vara ett extra stöd. Läs mer om insatsen som kontaktfamilj. 

 

Bli familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor ofta hos dig en längre tid. Läs mer om insatsen som familjehem.  

 

Bli jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd under kortare tid. Uppdraget är ett heltidsuppdrag. Läs mer om uppdraget som jourhem.