Barnahus Kronobergs län

Barnahus Kronoberg erbjuder en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum genom utredningen.

Barnet bästa ska alltid vara i centrum. Barnahus ska kunna skapa trygghet för barnet och se till att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer. I Kronobergs län ligger vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.

Vad är Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som bevittnat eller utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Oberoende på relation till förövaren.

Barnahus arbetar även med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar eller våld. I samråd med socialtjänsten kan Barnahus erbjuda en familjebehandling för familjer där det finns fortsatt risk för våld.

På Barnahus arbetar socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnläkare, åklagare och poliser. Ytterligare kompetens kallas in vid behov. När en anmälan kommer in till socialtjänsten eller polisen så samlas dessa för att planera hur de på bästa sätt ska gå vidare med ärendet. Samarbetet mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Hur blir ett ärende aktuellt på Barnahus?

Kontakten med Barnahus sker via socialtjänsten i respektive kommun. Ett ärende blir alltså aktuellt på Barnahus via socialtjänsten eller polismyndigheten – föräldrar och barn kan inte själva boka tid.

Vad händer med barnet/ungdomen på Barnahus?

Barnet/ungdomen tas emot för barnförhör i Barnahus, här finns väntrum för barn och ungdomar, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. Berörda professioner har möjlighet att följa med i polisförhör via tv-skärm och högtalare i ett annat rum. Detta gör att barnet slipper upprepa sin berättelse om vad det varit med om.

Blir det väntetider under förhörsdagen finns det leksaker, pyssel och spel. Barnet/ungdomen har en trygghetsperson med sig under förhörsdagen, det är oftast personal från förskola eller skola i de fall en förälder är misstänkt för ett brott.

Vid behov erbjuds krissamtal till barnet/ungdomen och dennes familj.