Alkohol, droger och spel om pengar

Behöver du råd eller stöd kring missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar? Du är också välkommen att höra av dig om du är orolig för någon i din närhet.

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du oss. En anmälan om missbruk kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in till oss. 

Vad händer när du kontaktar oss?

Bestämmer du dig för att du vill ha vår hjälp kommer du att få information om vilken stöd och hjälp vi har att erbjuda. Vi gör en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst. Det måste alltid fattas ett beslut innan stödet blir godkänt. Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Ibland kan behovet vara att komma till behandlingshem. Behandling ser olika ut från person till person. 

Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Kontakta oss så berättar vi hur du överklagar. 

För mer information se "Så fungerar socialtjänsten".

Spelberoende

Om du har gjort upprepade försök att sluta spela, om du spelar för pengar du inte har råd med eller om ditt spelande påverkar ditt dagliga liv negativt så kan det räknas som problematiskt spelande. Men det finns hjälp att få!

Beroende på hur ditt spelberoende ser ut i nuläget så finns det olika metoder för att hjälpa dig komma ur det. Det är fullt möjligt att bli helt fri från sitt spelberoende.

Det är vanligt att spelberoende kan leda till problem med vardagsekonomin och skulder till följd av beroendet. Både du och dina anhöriga kan få hjälp med detta via budget- och skuldrådgivning. Hjälpen är anonym och helt kostnadsfri.

Budget- och skuldrådgivning

Alkohol och droger

Är du orolig över din konsumtion av alkohol eller droger? Har du upprepande gånger försökt sluta men inte lyckats? Det finns hjälp att få!

Vi erbjuder råd, stöd och behandling. Beroende på din situation och dina behov så försöker vi hitta en behandling som passar just dig. Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail med dina frågor.

Om du är orolig för en vän, kollega eller familjemedlems missbruk så kan du kontakta mottagningen för råd och stöd.

Stöd- och behandlingsenheten 

Läs mer om vilket stöd och hjälp du kan få från stöd och behadlingsenheten 

Stöd- och behandlingsenheten