Hot och våld i nära relation

Har du eller någon i familjen blivit utsatt för hot och/eller våld. Alvesta kommun erbjuder stöd till dig som har utsatts för hot eller våld i en nära relation och vill förändra din situation. Vi kan också hjälpa dig som utsätter andra för hot eller våld eller har svårt att hantera ilska och aggressioner.

Våld och förtryck kan drabba alla oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp.

Hjälp under kontorstid måndag till fredag kl. 08:00 till 16:00 via kommunens kontaktcenter 0472-150 00.

Ring SOS Alarm 112 om du är i en nödsituation
Ring även 112 om du behöver akut social hjälp och inte kan avvakta till närmaste vardag. 

Läs mer om vilket stöd du kan få som våldsutsatt eller våldsutövare.

Våld i nära relationer