Barn och unga som far illa

Känner du oro för att ett barn far illa eller har problem? Det är viktigt att vi tillsammans vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få hjälp och eventuellt skydd. Du kan först ringa och fråga oss om råd om du är osäker på vad du bör göra.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt. Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse, missbruk, självskadebeteende eller våld i hemmet.

Har du kännedom om att ett barn eller ungdom som är folkbokförd i Alvesta kommun far illa kan du göra en orosanmälan. För att göra en orosanmälan tar du kontakt med oss på mottagningen på telefon, mottagningen barn 0472-154 35 eller kommunens kontaktcenter 0472-150 00. Mottagningstelefonens öppettider är:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8:00 - 16:00
Tisdagar 8:00 - 8:30 och 13:00 - 16:00
Alltid lunchstängt mellan 12:00 - 13:00

Det går även att göra en orosanmälan skriftligen per brev, e-post eller fax. Tänk på att du inte kan göra en orosanmälan via e-post om du vill vara anonym.

Vid akuta händelser eller nödsituationer under kvällar, nätter och helger når du social beredskap genom SOS Alarm 112.

Frågor, råd eller stöd

Om du känner oro för att ett barn far illa kan du ringa och fråga oss till råds. Du kan givetvis också ringa för att du själv vill ha råd eller stöd i någon fråga som rör ditt eget barn. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger barnets eller familjens namn, då kan vi bli tvungna att ingripa trots att det inte det var avsikten med ditt samtal.

Vid akuta händelser eller nödsituationer under kvällar, nätter och helger når du social beredskap genom SOS Alarm 112.

Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att ta kontakt med oss. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Det är vår uppgift att ta reda på hur situationen är och om vi behöver utreda vidare och eventuellt ingripa.

Du har möjlighet att vara anonym 

Du kan vara anonym i din kontakt med oss. Då är det viktigt att du inte säger vad du heter eller var du ringer från.  Det går inte att göra en anonym orosanmälan via e-post.

Om du väljer att vara anonym blir du anonym både gentemot barnet, dess vårdnadshavare och socialtjänsten.

Vad händer med din anmälan?

  • När en orosanmälan kommer in till socialtjänsten gör vi alltid en bedömning om det finns akut oro för barnet eller inte.
  • Om det framkommer att barnet eller vårdnadshavare har behov av hjälp eller stöd startas en utredning.
  • Vi på socialtjänsten arbetar så långt som möjligt tillsammans med familjen och viktiga personer som finns runtomkring barnet för att hitta lösningar.

Anmälningsskyldighet

Om du i ditt arbete träffar barn och ungdomar som far illa är du enligt lag skyldig att kontakta oss om du misstänker att någon far illa. Det kallas för anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen kapitel 14. Det gäller exempelvis om du arbetar inom skola, barnomsorg, fritidshem, sjukvård, polismyndigheten, kriminalvården eller liknande.