Insatser, Stöd & Hjälp

Här nedan beskrivs de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds på stöd- och behandlingsenheten

12- stegsbehandling i öppenvård

Observera! Erbjuds numera på Integrerad mottagning i Växjö

Behandling för dig som upplever att alkoholen och eller drogen har blivit ett problem för dig och din omgivning. Behandlingsprogrammet vänder sig till dig som vill få hjälp och kunskap om att hantera ditt beroende och leva ett nyktert och drogfritt liv.

Om behandlingen

  • för män och kvinnor över 18 år
  • genomförs i grupp om max 8 deltagare
  • pågår under 16 veckor
  • gruppbehandlingen leds av utbildade beroendeterapeuter
  • innehåller föreläsningar, behandlingsfilmer, självstudier och redovisningar av arbetsuppgifter

 Under inskrivningen kommer du att få lämna planerade och slumpvis tagna drogtester.

 Eftervård är en viktig del av din behandling. Du erbjuds därför att delta i eftervård.

Psykosocialt stöd 

Individuellt anpassade samtal utifrån din problematik och dina behov.

Haschavvänjningsprogrammet - HAP 

Individuellt program som pågår under sex veckor, en timma per dag

Återfallsprevention - ÅP

För personer som efter en tids nykterhet åtefaller i missbruk.Vi träffas i grupp eller individuellt vid nio olika tillfällen.

Träffpunkt

Vi ger dig en möjlighet att träffa personal och personer med liknande problematik. Vi har öppet och bjuder på fredagsfrukost. Välkommen!

Uppsökande verksamhet

Vi bedriver uppsökande verksamhet på flera olika sätt. Ett sätt kan vara att vi besöker dig i ditt hem. 

Anhörigprogrammet

Vänder sig till dig som är anhörig, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare till en person med missbruk– och beroendeproblematik.