Stöd- och behandlingsenheten

Stöd- och behandlingsenheten

Om du har problem med missbruk eller beroende av alkohol, droger och/eller spel kan du få hjälp av Stöd- och behandlingsenheten (Loket). Även du som känner någon med problem kan få stöd.

På Stöd- och behandlingsenheten Loket kan man få hjälp, var och en för sig eller tillsammans. Erfarenheten visar att det är viktigt att någon i familjen börjar att söka hjälp, oavsett vem det är.

När någon har problem med alkohol, droger och/eller spel påverkas även de som finns runt omkring. Det är därför viktigt att de som på något sätt är berörda kan få hjälp med att arbeta utifrån sina egna behov och med sina egna känslor. Det är till hjälp om fler än en person är involverad i förändringsprocessen och man kan komma tillsammans, till exempel par och familjer.

Att ta kontakt

I första hand tar du kontakt med mottagningsfunktionen på enhet Vuxen via receptionens växel, 0472-151 84.