Personliga ombud

Personliga ombud finns till för som vill ha stöd vid kontakter med myndigheter.

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från olika organisationer för att leva ett självständigt liv. Genom samverkan mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg finns servicen personliga ombud som bland annat kan hjälpa och stötta dig vid kontakt med myndigheter.

Det personliga ombudet arbetar på ditt uppdrag och är inte knuten till någon myndighet. Det personliga ombudet för ingen dokumentation och det är frivilligt och kostnadsfritt att ha kontakt med ombudet.

Mer information: www.personligaombudkronoberg.se