Sysselsättning

Sysselsättning är en insats för personer med psykisk funktionsnedsättning som i nuvarande situationen medför svårigheter att vistas på den öppna arbetsmarknaden

Känslan av att ha en meningsfull vardag samt kunna få känna sig delaktig i ett sammanhang är betydelsefullt för människors livskvalitet. Syftet med att ha någon sysselsättning kan vara att bryta isolering, skapa sociala kontakter, öka känslan av självständighet samt få bättre struktur och rutiner på veckan. Insatsen riktar sig till personer i yrkesverksam ålder.

Vi arbetar individanpassat med fokus på individens resurser, behov och intressen. Vi har tystnadsplikt.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser från socialpsykiatrin tar du kontakt med handläggare. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd.  

Fixarservice

Genom fixarservicen hjälper vi ålderspensionärer och personer med funktionsnedsättning med lättare sysslor. Det kan till exempel vara att byta gardiner, hämta och lämna saker på vind eller i källare, byta glödlampor, byta batterier i brandvarnare och hänga upp tavlor.

För ytterligare information se HÄR!

Cykelverkstad

På Värendsgatan 20 i Alvesta finns en cykelverkstad. Här kan allmänheten köpa begagnade cyklar och få hjälp med service och lagning av sina cyklar och i viss mån även med gräsklippar eller liknande.