Boendestöd

Boendestöd innebär att du genom pedagogiska insatser får stöd i att träna upp eller bibehålla din förmåga så att du kan bli mer självständig och få en fungerande vardag.

Vi jobbar utifrån dina resurser och mål. Stödet kan beröra flera  livsområden såsom hemmets skötsel, vardagsstruktur, inköp, matlagning, myndighetskontakter och sociala aktiviteter.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser från socialpsykiatrin tar du kontakt med handläggare inom  socialpsykiatrin. Efter inkommen ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med dig för att tillsammans med dig utreda ditt behov av stöd. 

 

 

 

För ytterligare information se   HÄR