Socialpsykiatri, psykisk funktionsnedsättning

Av olika skäl kan människor behöva stöd i sitt dagliga liv. Du som är vuxen med psykisk ohälsa vilket påverkar ditt vardagsliv, och varar över tid, kan ha rätt till stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för att få din vardag att fungera på ett tillfredställande sätt.

Målet med våra stödinsatser inom socialpsykiatrin är att du skall ha möjlighet att leva ditt liv som andra, på sikt klara av så mycket som möjligt själv och att ta aktiv del i samhället.

Det finns olika former av stödinsatser inom socialpsykiatrin. Handläggare utreder tillsammans med dig vilket stöd som passar dina behov. 

Om du är osäker på vilket stöd du kan få kontaktar du oss så hjälper vi dig rätt. 

Ansökan 

Du ansöker in insatser och stöd hos handläggare inom socialpsykiatrin. Hanläggaren öppnar sedan en utredning. Det krävs oftast ett formellt beslut för att du ska kunna få ta det av stöd eller insats.

Rätten till insatserna prövas enligt socialtjänstlagen (SoL). För mer information se "Så fungerar socialtjänsten".

 

Här kan du läsa mer om andra typer av funktionsnedsättningar och LSS

Personligt ombud 

Personliga ombud finns till för som vill ha stöd vid kontakter med myndigheter.

Mer information: www.personligaombudkronoberg.se