Varning för höga vattenflöden

Just nu råder extremt höga vattenflöden i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om det; https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/information-om-hoga-vattennivaer-och-floden/ Kopiera länken!

Konsumentvägledning

Kontakta Hallå konsument via telefon eller webb

Konsumentvägledning

Tjänsten Hallå konsument är konsumentvägledning som är gratis att använda. Tjänsten ger oberoende vägledning före och efter köp, om avtal, reklamationer och hållbara val.

Hallå konsument och är en upplysningstjänst för konsumentfrågor, Konsumentverket står bakom tjänsten.