Konsumentvägledning

Kontakta Hallå konsument via telefon eller webb

Konsumentvägledning

Tjänsten Hallå konsument är konsumentvägledning som är gratis att använda. Tjänsten ger oberoende vägledning före och efter köp, om avtal, reklamationer och hållbara val.

Hallå konsument och är en upplysningstjänst för konsumentfrågor, Konsumentverket står bakom tjänsten.