Ekonomiskt bistånd

Alla invånare i Alvesta kommun har rätt till ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att den som bor i kommunen och inte kan försörja sig och sin familj, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd (benämndes tidigare socialbidrag).

Ansökan om ekonomiskt bistånd via E-tjänst 

När du redan har en handläggare på ekonomiskt bistånd ska du ansöka via e-tjänst. Följ länken nedan för att komma till ansökan. 
E-tjänst för återansökan

För mer information se "Så fungerar socialtjänsten".


Vanliga frågor och svar 

Vad är ekonomiskt bistånd?  

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. 

Vilka kan ansöka om försörjningsstöd?

 Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut. Ansökan ska handläggas skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta. 

Hur beräknas försörjningsstöd? 

Det är som huvudregel hushållet som är den ekonomiska enheten för ekonomiskt bistånd och de vuxna har ett gemensamt ansvar för hushållets försörjning. 

För att beräkna behovet av försörjningsstöd lägger man ihop hela hushållets riksnorm och hushållets skäliga kostnader för hyra, hushållsel med mera. Summan visar hushållets ekonomiska behov i kronor. Detta belopp minskas med hushållets alla inkomster efter skatt och resultatet visar vilket belopp hushållet behöver i försörjningsstöd. 

Allmänna regler om ekonomiskt bistånd 

Var och en är i första hand skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du kan arbeta måste du enligt socialtjänstlagen stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna styrka nedsatt arbetsförmåga. Det kan även bli aktuellt om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter. 

I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltid i första hand söka andra bidrag och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd. 

Gör en Provberäkning 

Du kan göra en förenklad beräkning i nedan provberäkningsverktyg om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i systemet. Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du alltid kontakta din kommun. 

hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd? 

För att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången tar du kontakt via Alvesta kommuns Kontaktcenter. 

Om du har fått försörjningsstöd sedan tidigare, har en handläggare hos kommunen, och gjort en ansökan under de tre senaste månaderna kan du ansöka via e-tjänst, följ länken nedan. Du behöver logga in med BankID. Underlag som styrker uppgifterna i ansökan skickas med som pdf. 

E-tjänst för återansökan

Hur tar jag del av mitt beslut? 

Din handläggare meddelar dig ditt beslut, vanligtvis via brev. Du kan också gå in på mina sidor för att ta del av ditt beslut.  

Rätt att överklaga beslut 

Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan ska du få ett skriftligt beslut med en motivering till varför du inte beviljas biståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten 

Hur överklagar jag ett beslut? 

I ditt beslut finns information om hur du överklagar. Överklagan ska vara skriftlig och uppge namn och hur man vill ha beslutet ändrat. Du kan lämna in överklagan i fysiskt papper eller via meddelande på e-tjänsten  

När får jag mina pengar utbetalda? 

Du kan logga in på mina sidor för att kolla vilket datum dina pengar utbetalas. Det tar 2 bankdagar innan pengarna når ditt konto från det datum som står på mina sidor.