Måltidspriser

  Omsorgstagare Gäster och personal
Frukost 27 kr 34 kr
Middag med efterrätt 64 kr 86 kr
Pensionär: 64 kr
Middag utan efterrätt - 80 kr
Pensionär: 58 kr
Kvällsmat 33 kr 46 kr
Kaffe 5 kr 10 kr
Kaffe med bröd 15 kr  
Matdistribution middag 74 kr  
Matdistribution kväll 43 kr  
Helabonnemang 3 720 kr/mån  
Frukost abonnemang 810 kr/mån  
Middag abonnemang 1 920 kr/mån  
Kvällsabonnemang 990 kr/mån  
Måltider korttidsplats 124 kr/dygn  

Måltidspriserna gäller från 1 januari 2020.