Väninnor till Väninnor

Ett projekt i Alvesta inom integration riktat mot nyanlända kvinnor

Väninnor till väninnor var ett projekt för nyanlända kvinnor i Alvesta kommun. Syftet med projektet var att bryta målgruppens isolering och skapa ett aktivt deltagande i kommunens samhällsliv. Det långsiktiga syftet var att målgruppen efter projektets avslutande har förmåga att på ett tillfredställande sätt kunna delta i mötesplatser och övriga samhällslivet. För att nå detta arbetade projektet med flera saker. Dels ger det möjligheter för deltagarna att träna sin svenska i konkreta och vardagliga situationer. Det arbetade även med att deltagarna ska få hjälp att själva skapa bättre förutsättningar för att närma sig samhället och samtidigt utvecklas som människor på olika sätt.

Väninnor till väninnor var ett § 37a projekt finansierat av Länsstyrelsen och avslutades 30 april 2017.

Projektet har under projekttiden haft ett nära samarbete med frivilligorganisationerna i Alvesta kommun, så som Svenska Kyrkan, Rädda Barnen i Alvesta och Alvesta SOK samt Älmhults kommun.

Det inledande projektet Väninnor till väninnor har sedermera utvecklats till det länsövergripande projektet Väninnor till väninnor i Kronobergs län som genomfördes 2017 och 2018. De deltagande kommunerna i projektet var Älmhult, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Alvesta med Alvesta kommun som projektägare.