Väninnor till Väninnor i Kronoberg

Väninnor till Väninnor i Kronoberg var ett projekt 2017 och 2018 inom integration vars syfte var att sprida arbetsmetoden sprungen ut projektet Väninnor till Väninnor till andra kommuner i Kronobergs län.

ProjektetVäninnor till Väninnor i Kronoberg grundade sig i avslutade Projektet Väninnor till Väninnor. De båda projekten har sedan lett till att i Alvesta öppna en verksamhet som kallas Mötesplats Centrum.

Väninnor till Väninnor i Kronoberg syftar till att bryta målgruppens isolering i länet och skapa ett aktivt deltagande i samhället för deltagare såväl som att skapa en medvetenhet om målgruppen hos samarbetspartnerna. Syftet var även att de nyanlända kvinnorna efter projektets avslutande har förmåga att på ett tillfredsställande sätt kunna delta i mötesplatser och samhället i övrigt.

Erfarenheter från tidigare projekt anger att deltagarnas utveckling under projektets gång var framgångsrik. De deltagande individerna gick från att initialt vara negativt inställda och passiva i förhållande till aktiviteterna till ett aktivt deltagande.

Aktiva föreningar kan i många fall vara lösningen på ett socialt utanförskap. Övergripande mål är att skapa lokala nätverk genom möten och nätverksträffar samt skapa en modell för att diagnostisera framtida projektdeltagares kunskap.

De deltagande kommunerna i projektet var Älmhult, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Alvesta med Alvesta kommun som projektägare.

 

Projektet Väninnor till Väninnor i Kronoberg är ett § 37a projket som delvis finansierat av Länsstyrelsen.