Projekt Lajka

Alvesta kommun medverkar som samarbetspart i projeket. Detta projekt kommer att starta i december 2020 och drivs av ABF/Café Rönnedal. Det riktar sig till alla ungdomar med prioritet ör flickor med invandrarbakgrund. Projektet kommer att pågå under tre år.