Hemmamamma för barnens bästa!

Hemmamamma för Barnens Bästa! 
Föräldralediga kvinnor som nyligen kommit till Sverige riskerar att gå miste om de integrationsfrämjande insatser som tillhandahålls under några år. Därför startade detta projekt genom länsstyrelsens § 37a-medel. Samarbetspartners är Familjecentrum i Alvesta och Rädda Barnens lokalavdelning.

Genom aktiviteter för dessa kvinnor, där man även har med sig sina barn, stimuleras de till att komma ut i samhället och skapa nätverk. De får prova på det svenska språket innan man påbörjar studierna i Svenska för invandrare (SFI). De får träffa bibliotekspersonal som arbetar med integration och med barnlitteratur. De får även information om vardagsekonomi, om hälsa och om barns utveckling.

Syftet är att inte bli isolerad i hemmet under de viktiga första åren efter ankomsten till Sverige. Istället vill projektet göra dessa kvinnor nyfikna på sitt nya land, ge kunskap, samt att det leder till att man kommer in i etableringsprogrammet.