Projekt inom integration

Integration är en process som bygger på ömsesidig vilja och nyfikenhet.

Förvaltningen för Arbete och lärande vill skapa naturliga mötesplatser för intagration i form av olika projekt i samarbete med lokala föreningar. Aktiva föreningar kan i många fall vara lösningen på ett socialt utanförskap.

Hemmamamma för Barnens Bästa! 
Föräldralediga kvinnor som nyligen kommit till Sverige riskerar att gå miste om de integrationsfrämjande insatser som tillhandahålls under några år. Därför startade detta projekt genom länsstyrelsens § 37a-medel. Samarbetspartners är Familjecentrum i Alvesta och Rädda Barnens lokalavdelning.

Genom aktiviteter för dessa kvinnor, där man även har med sig sina barn, stimuleras de till att komma ut i samhället och skapa nätverk. De får prova på det svenska språket innan man påbörjar studierna i Svenska för invandrare (SFI). De får träffa bibliotekspersonal som arbetar med integration och med barnlitteratur. De får även information om vardagsekonomi, om hälsa och om barns utveckling.

Syftet är att inte bli isolerad i hemmet under de viktiga första åren efter ankomsten till Sverige. Istället vill projektet göra dessa kvinnor nyfikna på sitt nya land, ge kunskap, samt att det leder till att man kommer in i etableringsprogrammet.