Trångboddhet

Många människor i Sverige upplever att man bor trångt i sin lägenhet. De har kanske blivit fler i familjen. Barnen har blivit äldre och behöver mer utrymme. De behöver en egen plats hemma för läxläsning, lek och egen tid. En egen vrå.

Idag kan man som hyresgäst få vänta lång tid för att byta till en större bostad.  Fastighetsbolagens bostadsköer har numera väntetider på flera år. Lite kortare är väntan i de mindre orterna. Man kan också söka lägenhet i andra kommuner.

Om man kan planera för de förändringar som kommer så går det oftast bra att få tag på bostad. Men ibland kommer förändringar i livet som är svåra att förutse.

Man kan göra en del själv.
Det första är att anmäla sig till bostadskön hos Allbohus. Man kan sedan aktivt söka efter privatlägenheter på t ex Blocket eller i sitt eget kontaktnät. På Info Center på Parkgatan 6 i Alvesta kan man få råd och stöd i att söka bostad.

Alvesta kommun äger inte lägenheter som man erbjuder trångbodda utan bostadskön hos Allbohus gäller. Detta gäller även nyanlända som bor inneboende hos vänner eller släktingar. Man får vänta på sin tur om man inte har möjlighet att köpa en bostad. Förutom turordningen gäller också att man har en ordnad privatekonomi. Detta är den normala ordningen.

Ett bra sätt för trångbodda är att göra förbättringar i den bostad man redan har.
Det dröjer kanske med flytten och man trivs i sitt bostadsområde. Barnen behöver mer plats. Alvesta kommun har tagit fram en ”manual” för förbättringar i lägenheten. Det är en liten skrift med tips och idéer för den egna bostaden. Om vad man får göra och kan göra själv. Den utgår från kommuninvånare i Alvesta men kan användas av alla andra.

Skriften heter: ”En egen vrå. Tips och idéer för trångbodda”.

Finns även översatt till arabiska och somaliska. Den kan hämtas på Info Center. Ingen kostnad. Finns även på länken här intill.