Mötesplats Centrum

Mötesplats Centrum fungerar som bas och utgångspunkt för några av de integrationsprojekt som drivs inom förvaltningen för arbete och lärande.

Mötesplats Centrum på Värendsgatan 4 är en mötesplats där alla invånarna i Alvesta kommun är välkomna. Verksamheten utgår från olika studiecirklar, språkcafé med mera.