Infocenter

Infocenter riktar sig till alla språkgrupper.

Som nyanländ i Alvesta kommun kan ni vända er till Infocenter för att få svar på era frågor eller hjälp med att komma igång för att underlätta etableringen och bosättningen.

Arbetet med information och samhällsinformation efter behov kommer att fortsätta.

På Infocenter arbetar två personer med språkkunskaper i arabiska, somaliska, svenska och engelska.

Infocenter hittar ni hos förvaltningen för arbete och lärande (socialtjänsten)

OBS! Med anledning av rådande pandemi sker all kontakt med Infocenter över telefon.

Välkomna!

Starta frågeformuläret