Vill ni vara vänfamilj?

Vill ni vara vänfamilj?

Som vänfamilj har man möjlighet att stödja nyanlända att få en bra start i sitt nya hemland. Som nyanländ får man möjlighet att träna det svenska språket, lära känna svenskar och det svenska samhället.

 

Till höger finns blanketter för de som vill bli vänfamilj och för de som vill ha en vänfamilj.