Korttidstillsyn

Barn har rätt till fritidsverksamhet via skolan till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Finns det därefter ett fortsatt behov av fritidstillsyn finns möjlighet att ansöka om insatsen korttidstillsyn enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödet erbjuds som tidigare före och efter skolan samt under lov. Det är omsorgsförvaltningen (funktionsstöd) som ansvarar för korttidstillsynen och som även utför insatsen.

Du som vårdnadshavare betalar själv för ditt barns mat och dryck i samband med korttidstillsynen enligt särskild måltidstaxa. Du står även för personliga utgifter i samband med resor(buss/tåg) och aktiviteter under korttidstillsynen.

Korttidstillsyn enligt LSS kan beviljas från och med den månad barnet fyller 12 år.

Så här ansöker du om korttidstillsyn