Information om coronaviruset / covid-19 inom Funktionsstöd

Här kommer vi kontinuerligt informera om vilka åtgärder som genomförs inom Funktionsstöds verksamheter för att minska smittspridning. Detta för att säkerställa informationsflödet till bland annat god man, förvaltare och anhöriga.

Korttidsboendet Ugglan

Korttidsboendet Ugglan har återigen öppnat upp sin verksamhet.

Daglig verksamhet

Följande av våra verksamheter håller stängt till följd av coronaviruset/covid-19. De omsorgstagare som berörs kommer omplaceras till andra verksamheter.

  • Hallmiba
  • Högåsengruppen

Aktiviteter

Centralt anordnade aktiviteter kommer återupptas under hösten. Mer information om detta kommer ut via fritidskanalerna.

Samtliga åtgärder revideras fortlöpande utifrån lokal såväl som nationell händelseutveckling.