Information om coronaviruset / covid-19 inom Funktionsstöd

Här kommer vi kontinuerligt informera om vilka åtgärder som genomförs inom Funktionsstöds verksamheter för att minska smittspridning. Detta för att säkerställa informationsflödet till bland annat god man, förvaltare och anhöriga.

Daglig verksamhet

Under våren och försommaren kommer daglig verksamhet succesivt öppnas upp i hela länet. En separat plan arbetas fram i daglig verksamhet och berörda parter kommer informeras löpande.

Inställda aktiviteter

Under rådande omständigheter planerar vi för att återuppta centralt anordnade utomhusaktiveter under våren. Mer information kommer längre fram.

Samtliga åtgärder revideras fortlöpande utifrån lokal såväl som nationell händelseutveckling.