Information om coronaviruset / covid-19 inom Funktionsstöd

Här kommer vi kontinuerligt informera om vilka åtgärder som genomförs inom Funktionsstöds verksamheter för att minska smittspridning. Detta för att säkerställa informationsflödet till bland annat god man, förvaltare och anhöriga.

Korttidsboendet Ugglan

Under rådande omständigheter stängs korttidsboendet Ugglan ner tillsvidare.

Daglig verksamhet

Följande verksamheter håller stängt till följd av coronaviruset/ covid -19. De omsorgstagare som berörs kommer omplaceras till andra verksamheter alternativt få sina behov tillgodosedda i hemmet. Detta innebär också att vi även kommer begränsa verksamhetens öppettider från klockan 8 till 16.
 • Café Blenda
 • Café Nyfiket
 • Blommagårdsvägen
 • Högåsengruppen

Inställda aktiviteter

Följande aktiviteter ställs in på grund av coronaviruset/ covid -19:

 • Aktiviteter i Alvesta Kommun badhus
 • Aktiviteter på biblioteken
 • Gruppaktiviteter som genomför via Region Kronoberg, så som badet i Växjö
 • Centrala fritidsaktiviteter enligt följande:
  Bowlingtävling 14 mars
  Kamratträff 19 mars
  Bowlingträningarna vecka 12-14
  Våffelfest 25 mars
  Kamratträff 2 april
  Disco 4 april