Information om coronaviruset / covid-19 inom Funktionsstöd

Här kommer vi kontinuerligt informera om vilka åtgärder som genomförs inom Funktionsstöds verksamheter för att minska smittspridning. Detta för att säkerställa informationsflödet till bland annat god man, förvaltare och anhöriga.

Daglig verksamhet

Följande verksamheter håller stängt till följd av coronaviruset/covid-19. De omsorgstagare som berörs kommer omplaceras till andra verksamheter alternativt få sina behov tillgodosedda i hemmet. Detta innebär också att vi även kommer begränsa verksamhetens öppettider från klockan 8 till 16.

  • Café Blenda
  • Café Nyfiket
  • Blommagårdsvägen
  • Måsen
  • Hallmiba

Inställda aktiviteter

Samtliga centralt anordnare aktiviteter ställs in tillsvidare på grund av coronaviruset/covid-19.

Samtliga åtgärder revideras fortlöpande utifrån lokal såväl som nationell händelseutveckling.