Brukarundersökning

Syfte

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur omsorgstagarna upplever verksamheten utifrån självbestämmande, trygghet och bemötande. För att sedan tillsammans med omsorgstagarna kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Verksamhetsområden

I Alvesta ingår följande verksamhetsområden i undersökningen från 2020:

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS

Resultat

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada (www.kolada.se) Resultat redovisas per fråga på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det finns fler än fyra svarande). De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada.

Ett axplock av resultatet med bildstöd

Brukarundersökning 2020 Daglig verksamhet

Brukarundersökning 2020 Gruppbostad

Brukarundersökning 2020 Servicebostad