Anhörigstöd

Anhöriga är en värdefull resurs i funktionsstöd. Att ha goda och täta kontakter med anhöriga är viktigt för oss som arbetar i omsorgen för personer med funktionsvariation. Vi strävar efter att anhöriga ska känna sig delaktiga i omsorgen.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas en person i familjen som tillexempel förälder, partner, barn eller släktning. Det kan också vara en nära vän. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Det här erbjuder kommunen dig:

  • Samtalsstöd
  • Rådgivning
  • Information
  • Föreläsningar
  • Aktiviteter