Tyck till

Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning!

Vi i Alvesta kommun vill ge bra hjälp och service. Därför är det viktigt för oss att få veta vad du tycker om den kontakt du har med oss. Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten eller lagen om särskilt stöd och service (LSS), så har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen.

Om du lämnar ditt namn och din adress, så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter. Du får också veta vilken handläggare som har hand om just din fråga.

Blir problemen inte lösta kan du eller någon närstående ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Du kan även vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska eller socialt ansvarig samordnare.