Personlig assistans

Personlig assistans är ett stöd till dig som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som behöver hjälp med dina grundläggande behov.

Grundläggande behov kan till exempel vara:

  • att äta och dricka
  • att ta på och ta av kläder
  • personlig hygien och toalettbesök
  • stöd och hjälp med att kommunicera

Personligt utformat stöd

Dina personliga assistenter kommer att känna dig väl. Det är dina behov som bestämmer hur stödet till dig skall utformas.

Ansökan om personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare.

LSS-handläggaren träffar dig för att göra en utredning och beslutar om du har rätt till insatsen och i vilken omfattning.

Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan görs en ansökan om LASS (Lagen om assistansersättning) hos Försäkringskassan.

Kostnader

Personlig assistans är kostnadsfri. Du betalar dina privata utgifter som t ex hyra, mat, läkarbesök, kläder, resor och fritidsaktiviteter.