Ledsagare

Ledsagare är en person som följer med dig när du vill gå ut, t ex

  • när du ska besöka vänner
  • när du ska gå till affären
  • när du skall gå till läkare, tandläkare
  • när du går ska på kurs
  • när du ska gå på bio eller deltaga i olika aktiviteter

Ansökan

Ledsagarservice är en insats enligt LSS (Lagen om Särskilt Stöd och Service till funktionshindrade).

Du ansöker om ledsagare hos kommunens LSS-handläggare.

Kostnader

Ledsagarservice är kostnadsfri.

Du betalar dina privata utgifter som t ex mat, läkarbesök, kläder, resor och fritidsaktiviteter.