Korttidsboende, Ugglan

Ugglan är ett korttidsboende för vuxna med funktionsnedsättning från 21 år och uppåt. Ugglan är en avlastning för anhöriga och en möjlighet till att förbereda sig för eget boende.

Under vistelsen på Ugglan gör man aktiviteter utifrån omsorgstagarnas behov.

Insatsen "korttidsboende" söks via LSS-handläggarna.