Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som skall vara som en vän till dig, någon som du kan prata med om lite av varje. Ni kommer tillsammans överens om vad ni skall göra.

Ansökan

Kontaktperson är en insats antingen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Du ansöker om kontaktperson hos kommunens LSS-handläggare.

Kostnader

Kontaktperson är kostnadsfri.

Du betalar endast dina privata utgifter som t ex mat, resor och fritidsaktiviteter.