Tillgänglighetsplan för Alvesta kommun

Detta är en kommunal handlingsplan för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsplanens syfte är att:

  • Ange kommunens viljeinriktning och skapa en gemensam syn på handikappfrågor.
  • Öka medvetenheten om och förståelsen för de villkor som gäller för människor med funktionshinder.
  • Ge kraft åt och förstärka den kontinuerliga process som skall leda till bättre levnads- och arbetsvillkor för människor med funktionshinder. ´
  • Peka ut och påskynda åtgärder för att undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättningar att vara mer delaktiga i samhällslivet.
  • Vara ett inslag i styrelsens/nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering, budgetarbete och verksamhetsredovisning.