Boende

Kommunen kan erbjuda olika former av boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till dig som har en omfattande funktionsnedsättning.

Du kan vända dig till kommunens LSS-handläggare för att få hjälp att hitta rätt form av boende och stöd.

Bostad med särskild service

I en bostad med särskild service får du den hjälp du behöver av personal som arbetar på boendet. Våra boenden är placerade i centrala Alvesta.

Bostad med särskild service finns som servicebostad och gruppbostad. En servicebostad är till för dig som klarar mycket själv men är i behov av visst stöd och hjälp. En gruppbostad är till för dig som har ett stort behov av stöd och hjälp i din vardag.

Om du klickar här kan du läsa om boende enligt LSS i lättläst text.

Stöd i boende

Med boendestöd menas att en personal kommer hem till dig och tillsammans gör ni det du behöver hjälp med hemma och på din fritid.

Bostadsanpassning

Om du har drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.