Arbete & sysselsättning

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det kan till exempel vara att delta i verksamhet på dagcenter eller annan sysselsättningsverksamhet. Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem har rätt till daglig verksamhet?
Personer i vuxen ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Dagcenter
Alvesta Dagcenter har funnits sedan 1983 och ligger på Svampvägen i Alvesta. Dagcenter är uppdelat i 2 olika verksamhetsområden, Habiliterande och Arbetsinriktad.

Inom habiliterande verksamhet jobbar vi med personer som har en grav funktionsnedsättning. Vi arbetar bland annat med musik och rytmik, kroppsuppfattning, sjukgymnastik.

Inom arbetsinriktad verksamhet jobbar vi med personer med måttlig eller lindrig funktionsnedsättning.Vi arbetar till exempel med packarbete eller utflyttad verksamhet såsom praktikplatser.