Arbete & sysselsättning

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det kan till exempel vara att delta i verksamhet på dagcenter eller annan sysselsättningsverksamhet.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Personer i vuxen ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Olika typer av daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten är uppdelad i två olika verksamhetsområden, habiliterande och arbetsinriktad.

Inom habiliterande verksamhet jobbar vi med personer som har en grav funktionsnedsättning. Vi arbetar bland annat med musik och rytmik, kroppsuppfattning, sjukgymnastik.

Inom arbetsinriktad verksamhet jobbar vi med personer med måttlig eller lindrig funktionsnedsättning.Vi arbetar till exempel med packarbete eller utflyttad verksamhet, såsom praktikplatser.

Habiliteringsersättning

Till deltagare i daglig verksamhet utgår en så kallad habiliteringsersättning antingen för halvdag (mindre än fem timmar/dag) eller heldag (fem timmar eller mer/dag). Ersättningen betalas ut den 25:e varje månad och är skattefri. Vid frågor om utbetalningen av ersättningen kontakta gärna Funktionsstöds administratör.