Färdtjänst

Du som har svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan få resa med färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun

Ansökan om färdtjänst

Om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst vänder du dig till Länstrafiken Kronoberg. Ring telefonnummer 0770-25 82 00.
Telefontid vardagar klockan 10.00 - 12.00

Bokning av resor

För bokning av färdtjänstresor och sjukresor ring Serviceresor Kronoberg på
0775-77 77 00. Bokning av resor kan ske måndag - fredag klockan 07.00 - 19.00
samt lördag - söndag klockan 08.00 - 18.00.

Mer information hittar du på Länstrafiken Kronobergs hemsida.