Färdtjänst

Du som har svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan få resa med färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun

Ansökan om färdtjänst

Om du vill ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst vänder du dig till Länstrafiken Kronoberg. Ring telefonnummer 0770-25 82 00. Telefontid vardagar klockan 08.00-10.00 och 13.00-15.00.

Bokning av resor

För bokning av färdtjänstresor och sjukresor ring Serviceresor Kronoberg på 0775-77 77 00. Bokning av resor kan ske måndag-fredag klockan 07.00-19.00 samt lördag-söndag klockan 08.00-18.00.

Mer information hittar du på Länstrafiken Kronobergs hemsida.