Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den som drabbats av brottet.

Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att parterna ska få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av olika avtal tex. om hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingsmötet, hjälpa till i samtalet om det behövs samt vara en säkerhet för att mötet ska gå bra. Medlingen ersätter inte rättegång eller straff men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Medling för dig som brottsoffer

I en medling får du ett ansikte på den/de som utsatt dig för brottet. Detta kan hjälpa till att minska eventuell rädsla för gärningspersonen samt underlätta i möte tex vid rättegång.

Du får tillfälle att berätta för gärningsmannen hur du upplevt brottet, vilka konsekvenser brottet inneburit för dig och du kan ställa frågor till honom eller henne.

Medling för dig som begått brott

Det krävs mycket mod att möta den som man har utsatt för brott! Genom att ställa upp på medlingen visar du att du är en person som tar ansvar för det du har gjort och som dessutom vill försöka ställa saker och ting till rätta.

I medlingen får du chans att förklara dig och möjlighet att be om förlåtelse för det du har gjort.

Efter en genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig och gå vidare.