Stöd och behandlingsenheten - Barn och Unga

Vi vänder oss till barn/ungdomar (0-20 år) och deras familjer.

Stödet erbjuds som ett bistånd från Arbete och lärande, Barn & Ungdom. Vi arbetar med frågor som:

  • Hur ska jag bemöta mitt barns behov i olika situationer?
  • Har ni föräldrar svårt att komma överens?
  • Har du och din tonåring svårt att nå varandra?
  • Är du eller någon annan i familjen orolig för hur ni i familjen mår?
  • Behöver du någon att prata med om hur du har det?

Stöd och behandlingsenheten personal arbetar för en varaktig förändring och för att stärka och förbättra samspelet inom familjen.
Vi kan träffa hela eller delar av din familj, eller dig enskilt. Vi har också möjlighet att arbeta med andra personer som är viktiga för dig.
Vi utformar vårt stöd och våra metoder efter din familjs behov. Möjligheten finns att träffas i våra lokaler eller i ditt hem. Familjebehandlarna kan träffa dig och din familj både dag- och kvällstid.

Information om Stöd och behandlingsenheten, barn och ungdom

Stöd och behandlingsenheten är en del av Arbete och lärande, Barn & ungdom i Alvesta kommun.

Här arbetar familjebehandlare som har mångårig erfarenhet och gedigen utbildning.

All kontakt med Stöd och behandlingsenheten är kostnadsfri.

Alla som arbetar på Stöd och behandlingsenheten har tystnadsplikt.

 

Familjeenheten nås via mottagningen på enheten Barn & ungdom. Kontakta receptionen på 0472 - 154 35 för att bli kopplad till mottagningen.