Stöd- och behandlingsenheten

Stöd- och behandlingsenheten erbjuder råd, stöd och behandling till barn, unga och familjer samt till dig som har problem med alkohol, droger eller spel.

Vi erbjuder råd stöd och behandling. Du kommer i kontakt med oss via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0472- 150 00. Be om att få bli kopplad till mottagningen för antingen barnenheten (barn, unga och familjer) eller vuxenenheten (missbruk och beroende). 

Vid stöd- och behandlingsenheten utför vi bland annat:

  • Familjebehandling
  • Hemnära stöd
  • Medling
  • Ungdomstjänst
  • Provtagning 
  • Uppsökande verksamhet för vuxna missbrukare 

Stöd- och behandlingsenheten arbetar för en varaktig förändring för dig och/eller din familj. Behandling kan ske i form av individuella samtal eller familjesamtal. Hur behandlingen ser ut och hur länge den pågår varierar beroende på ditt, eller din famlijs, behov och förutsättningar. 

Vi som arbetar på stöd och behandlingsenheten har bred kompetens och lång erfarenhet av behandlingsarbete. 

För att delta i behandling vid stöd och behandlingsenheten krävs ett formellt beslut. En socialsekreterare utreder vilken insats som är aktuell för dig eller din familj.

Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Läs mer om anhörigstöd 

Närvaroteamet 

Medarbetare från stöd- och behandlingsenheten arbetar i Närvaroteamet. Närvaroteamet utför insatser som är direkt kopplade till att hjälpa elever till en fungerande utbildning. 

Lär mer om Närvaroteamet

Föräldraorienterat boendestöd 

Föräldraorienterat boendestöd är en insats till föräldrar med varaktiga psykiatriska eller neuropsukiatriska funktionsnedsättningar som utförs gemensamt av stöd- och behandlingsenheten och boendestödjarna. 

Stödet är praktiskt ett pedagogiskt stöd till dig i hemmet sm anpassas efter ditt och din familjs behov. Vi tar inte förver ditt föräldraskap utan finns där som ett stöd till dig som förälder.