Spiran

Kommunens gruppboende Spiran tar emot ensamkommande asylsökande barn. De är i åldern från 12- 13 år upp till 17 år.

Boendet är beläget i Alvesta. Det finns plats för upp till 10 ungdomar, både pojkar och flickor. Man bor kvar tills man är 18 år eller tills man får uppehållstillstånd. Vistelsetiden kan variera från några månader upp till flera år.

Personal finns tillgänglig dygnet runt. Dessa är också kontaktpersoner för ungdomarna. Ungdomarna får stöd av dem på olika sätt. Det kan vara vid läxläsning, när man lär sig laga mat, eller i kontakten med föreningar, etc. I början används språktolk i samtalen men efterhand kan det övergå till svenska. Efter uppehållstillstånd flyttar man till gruppboendet Kronan.

Spiran är ett s.k. HVB-hem, hem för vård eller boende enligt Socialstyrelsens föreskrifter.