Kronan, Svärdet och Nyckeln

Gruppboendena Kronan, Svärdet och stöd-/träningsboendet Nyckeln är kommunens boenden för ensamkommande barn och ungdomar som har flyktingbakgrund och uppehållstillstånd.

Boendena finns i Alvesta. Det finns plats för både pojkar och flickor. Man bor kvar fram tills man är ca 18 år. När man är mogen för det kan man flytta över till att bo i lägenhet med egen mathållning. Boendeformen kallar vi Nyckeln och ungdomsgruppen där har egna aktiviteter.

Personal finns tillgänglig dygnet runt. Dessa är också kontaktpersoner för ungdomarna. Ungdomarna får stöd av dem på olika sätt. Skolan är en viktig del av vardagen. Målet är att ungdomarna på sikt ska kunna bli självständiga människor och väl integrerade i vårt samhälle.

Kronan och Svärdet är s.k. HVB-hem, hem för vård eller boende enligt Socialstyrelsen föreskrifter.