Ensamkommande flyktingbarn

Alvesta kommun tar emot ensamkommande barn och ungdomar som reser in i Sverige på egen hand, utan vårdnadshavare och söker asyl. Förvaltningen för arbete och lärande ansvarar för verksamheten i Alvesta.

Mottagningen

Nyckeln/stödboende

Nyckeln är ett stödboende för ungdomar som har fyllt 16 år och som bedöms ha mognad och kunskap att klara ett eget boende i lägenhet med stöd av personal. På Nyckeln jobbar 5 ungdomspedagoger.

Introduktionen

Målet med verksamheten under ungdomens första tid är att skapa trygghet och att ge introduktion till svenska samhället. Direkt efter ankomsten till Alvesta påbörjas skolgången i en förberedelseklass. Efter ett tag övergår man till mer ordinärt skolprogram. För äldre ungdomar kan det så småningom även bli arbetspraktik. På fritiden deltar man i olika fritidsaktiviteter.

Stanna eller återvända

Den ungdom som får uppehållstillstånd bosätter sig i kommunen. Målet på sikt är att ungdomen blir en självständig och integrerad människa med egen försörjning. När man uppnår 18 års ålder får man flytta vidare. Om man stannar kvar får man fortsatt stöd av kommunen om man har behov av det. Den ungdom som inte får uppehållstillstånd i Sverige återvänder till hemlandet eller till det land man kommer från. Om det är möjligt återförenas man med vårdnadshavarna.

God man

Alla ungdomar utan vårdnadshavare som anländer till kommunen får en god man. När man blir myndig upphör detta stöd. Överförmyndaren tillsätter god man. Du som önskar bli god man tar kontakt med överförmyndarnämnden. Mer information finns under fliken God man & förvaltare.

Du som vill hjälpa till

Du som vill göra en frivillig insats för dessa ungdomar kan kontakta oss. Det kan gälla föreningsintroduktion, ordna praktikplats, ordna sommarjobb, eller annat av betydelse för integrationen.