Borgerlig vigsel och begravning

Vigsel & partnerskap

För att kunna gifta sig eller registrera partnerskap krävs att paret först gör en gemensam ansökan om hindersprövning. Hindersprövningen görs hos skatteverket, du kan läsa mer på Skatteverkets webbplats. Ett intyg om hindersprövning gäller i fyra månader. För mer information om hindersprövning kontakta Skatteverket. 

Har man bestämt sig för borgerlig vigsel/partnerskap kontaktar man Alvesta kommun för att boka tid. Om inget annat har överenskommits sker vigseln i centrumhuset, Alvesta. Vigseln är kostnadsfri.

Dödsfall & begravning

Vid ett dödsfall uppstår många frågor. När det gäller frågor runt begravning och jordfästning rekommenderar vi dig att kontakta en begravningsbyrå. Byråerna kan även bistå vid bouppteckning och arvskifte. Begravningsbyråerna hittar du i telefonkatalogens Gula Sidor eller på deras webbplats.

Dödsboanmälan

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. Om dödsboet saknar medel att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. Dödsboet kan också vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden.

Kyrklig begravning

Kontakta den församling där begravningen ska äga rum. Församlingar hittar du på Svenska kyrkans webbplats

Begravningsombud

Fr o m år 2000 när kyrka och stat skildes åt, finns begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudet representerar dig som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ombudets uppgift är i första hand att granska kyrkans redovisning beträffande den av pastoratet fastslagna begravningsavgift som gäller för icke medlemmar. Avgiften ska täcka kyrkans kostnader som är direkt hänförbara till begravningsväsendet. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel.

Begravningsombudet är dessutom diskussionspart/medlare för icke medlemmar i Svenska kyrkan om det skulle uppstå problem i samband med frågor som rör begravning.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en ceremoni utanför Svenska kyrkan eller annat trossamfund.