Tyck till!

Har du förbättringsförslag? Upplever du att vi gjort något fel eller har du synpunkter på vårt bemötande?

För att vi ska kunna bli bättre behöver vi få veta vad du tycker om oss. Dina synpunkter är av stort värde för att vi ska kunna utveckla verksamheten. Hjälp oss därför att förbättra verksamheten genom att berätta för oss vad du tycker.

Här kan du lämna synpunkter via vår e-tjänst.

Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten eller lagen om särskilt stöd och service (LSS), har vi tystnadsplikt och följer sekretesslagen.