Barn som far illa

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp.

Det är viktigt att vi tillsammans vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få hjälp och eventuellt skydd samt ges möjlighet till en förändrad situation.

Vad kan du göra?

Om du tror att ett barn eller ungdom far illa eller har problem bör du anmäla detta till socialtjänsten, som i Alvesta kommun utgörs av förvaltningen för arbete och lärande, enhet Barn. Du måste inte vara säker, det räcker med att du misstänker att ett barn far illa. Det är socialtjänsten som har utredningsansvaret.

Hur anmäler du?

Du kan ringa, skicka e-post eller skriva ett brev till IFO barn och familj.

Är du tveksam om du skall göra en anmälan kan du kontakta IFO barn och familjför råd. Du behöver inte nämna vem du är eller vem anmälan gäller.

Vid akut fara för barn efter kontorstid, ring 112 för social beredskap

Kan du vara anonym?

Ja, du kan vara anonym. Vi tar alltid din anmälan på största allvar oavsett om den är anonym eller inte.