Enhet Barn

Enhet Barn är den del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg som vänder sig till dem som behöver råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör barn, ungdomar och deras föräldrar.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för detta. Det omfattar alla barn i åldern 0-20 år och i vissa fall ungdomar upp t o m 21 år.

Är du barn, ungdom eller förälder och behöver råd eller stöd kan du vända dig till vår mottagningsenhet. 

Barn som far illa

Är du orolig för någon annans barn eller ungdom kan du också vända dig till avdelningen barn och familj. Det är viktigt att vi tillsammans vågar se och uppmärksamma barn som kan fara illa i ett tidigt skede så att dessa barn kan ges möjlighet till en förändrad situation. Vill du konsultera eller göra en anmälan gällande ett barn eller ungdom, kontakta vår mottagningsenhet.

Vid akut fara för ett barn efter kontorstid, ring 112 för social beredskap.

Andra viktiga kontaktuppgifter

Sjukvårdsrådgivning 1177

Kommunens krisverksamhet

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

Barnens hjälptelefon

BRIS vuxentelefon

112

Jourhavande kompis