Uppsökande verksamhet

Alla personer som fyller 80 år under 2019 får ett brev från omsorgsförvaltningen med erbjudande om kontakt med kommunen. Tidigare år har brevet gått ut till 75-åringar men beslut har tagits att höja åldern till 80 år.

Uppsökande verksamhet är en del i kommunens äldreomsorg och anhörigstöd för att nå ut till de som ger stöd, omsorg och vård till en närstående person i hemmet. Syfte är att informera om olika former av anhörigstöd t.ex. enskilt stödsamtal, anhöriggrupp, avlösning, mötesplats och hemtjänstinsatser.

Tycker du inte att det stämmer med din situation kan du bortse från brevet. En del väljer att spara brevet till framtida behov om deras situation förändras. Insamlade brevsvar behandlas anonymt och analyseras.

Kontakt

Susanne Ek-Lundh, samordnare anhörigstöd
Tel. 0472 – 155 23

susanne.ek.lundh@alvesta.se