Informationsträff om nedsatt minne och demenssjukdomar

Torsdag den 17 november anordnas en informationsträff som riktar sig till dig som är anhörig till någon med nedsatt minne, kognitiv svikt eller demenssjukdom.

När: Torsdag den 17 november 2022, klockan 15:00 - 17:00

Plats: Storgatan 12, Alvesta (Hemtjänstens hus). Ingång från gården, andra våningen (hiss finns).

Informationsträffen berör följande ämnen:

  • Utredning, diagnos och behandling
  • Olika demenssjukdomar
  • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Juridik för anhöriga
  • Avlastning och hemtjänstinsatser

Det ges också möjlighet att ställa frågor samt att träffa andra anhöriga i liknande situation.

Anmäl om du kommer till någon av följande:

Emma Konnéus, demenssjuksköterska
Telefon 0472 – 150 90, e-post emma.konneus@alvesta.se

Susanne Ek-Lundh, samordnare anhörigstöd
Telefon 0472 – 155 23, e-post susanne.ek.lundh@alvesta.se

Välkomna!