Informationsträff om nedsatt minne och demenssjukdomar

Vid fyra olika tillfällen under våren 2020 anordnas informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne eller demenssjukdomar.

Anhörigdag 2021-05-27 ställs in

Den planerade anhörigdagen i Hagaparken den 27:e maj måste tyvärr ställas in.

 

Susanne Ek – Lundh 0472 – 155 23                    

susanne.ek.lundh@alvesta.se                                      

Samordnare anhörigstöd

Kontakt

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare

Tel. 0472-155 23

Emma Konnéus, psykiatrisjuksköterska
Tel. 0472-150 90