Informationsträff om nedsatt minne och demenssjukdomar

Vid fyra olika tillfällen under våren 2020 anordnas informationsträffar för anhöriga till personer med nedsatt minne eller demenssjukdomar.

Kontakt

Rodica Laesi, sjuksköterska
Tel. 0472-26 84 10

Susanne Ek-Lundh, anhörigsamordnare
Tel. 0472-155 23

Emma Konnéus, psykiatrisjuksköterska
Tel. 0472-150 90